Processos selectius
Tècnic auxiliar bibliologia.
 • Sistema de selecció
  Concurs oposició lliure.
 • Titulació
  Subgrup C1. Títol: de batxiller, tècnic o equivalent.
 • Matèries
  Tècnic auxiliar bibliologia temari: annex.
 • Observacions

  Els aspirants s'han de presentar a les proves en el dia i hora assenyalats proveïts de l'original del DNI, carnet de conduir o passaport.

  Les proves són eliminatòries i les qualificacions es publicaran al tauler d'anuncis de l'ajuntament i mitjançant internet a la pàgina web de l'ajuntament.

  Tot i el previst a la base 6a fase 2 sobre el termini de 5 dies hàbils perquè els aspirants puguin presentar el currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits varorables, es sol.licita als aspirants convocats a la prova d'informàtica que, atesa la urgència, aportin aquesta documentació el mateix dia de la prova.

 • Data fi de presentació d'instàncies
  El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 15 de novembre de 2014.
 • Documents

  Instància

  Instància

  Instància

  Fitxer: instancia_bibliologia.1.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 631,04 kB

  Anunci bases

  Anunci bases

  Anunci bases

  Fitxer: Bases_tecnic_auxliar_bilbioteca.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 8
  Mida: 2,39 MB

  Anunci Convocatòria DOGC

  DOCG Anunci convocatòria bossa bibliologia

  DOCG Anunci convocatòria bossa bibliologia

  Fitxer: Anunci_convocatoria_DOGC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 33,47 kB

  Llista provisional d'admesos i exlosos i designació del Tribunal Qualificador

  Llista provisional admesos/exclosos i designació del tribunal qualificador

  Llista provisional admesos/exclosos i designació del tribunal qualificador

  Fitxer: 201411251141.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 130,36 kB

  Modificació llista provisional d'amesos i exclosos

  Modificació llista provisional d'admesos i exclosos

  Modificació llista provisional d'admesos i exclosos

  Fitxer: Anunci_modificacio_llista_provisional.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 53,56 kB

  Llista definitiva d'admesos i exclosos i data proves

  Anunci llista definitiva i data proves

  Anunci llista definitiva i data proves

  Fitxer: Anunci_llista_definitiva_data_proves.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 168,67 kB

  Acta de constitució del tribunal

  Acta constitució del tribunal procés selectiu biblioteca

  Acta constitució del tribunal procés selectiu biblioteca

  Fitxer: 201412171459.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 49,26 kB

  Acta de la prova teòrica

  Acta prova teòrica procés selectiu biblioteca

  Acta prova teòrica procés selectiu biblioteca

  Fitxer: 201412171500.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 139,09 kB

  Acta de la prova pràctica

  Acta prova pràctica procés selectiu biblioteca

  Acta prova pràctica procés selectiu biblioteca

  Fitxer: 201412171500_1.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 90,89 kB

  Acta de la prova d'informàtica

  Acta prova d'informàtica procés selectiu biblioteca

  Acta prova d'informàtica procés selectiu biblioteca

  Fitxer: 201412181953.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 71,97 kB

  Acta dels mèrits i resultat final

  Resultats finals procés selectiu biblioteca

  Resultats finals procés selectiu biblioteca

  Fitxer: 201412231719.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 96,91 kB

 • Lloc de realització de les proves

  Prova teòrica: 17 de desembre de 2014 a les 9:00 hores a l'espai cívic Les escoles (C/ Camí de Can Pons núm. 21-27 de Vilassar de Dalt)
  Prova pràctica: 17 de desembre de 2014 a les 12:00 hores a l'espai cívic Les escoles (C/ Camí de Can Pons núm. 21-27 de Vilassar de Dalt)
  Prova de català: 18 de desembre de 2014 a les 9:00 hores al Casal Piferrer (C/ Mestra Viladrosa núm. 44 de Vilassar de Dalt)
  Prova d'informàtica: 18 de desembre de 2014 a les 12:00 hores a l'espai Cívic Les escoles (C/ Camí de Can Pons núm. 21-27 de Vilassar de Dalt)

Informació publicada el 27 d'octubre de 2014
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web