Quart trimetre 2015 (Informe de morositat)
Informació publicada el 23 de gener de 2017