Plans d'ocupació: 4 Peons polivalents pel servei de la Brigada Municipal