003-2019 Impost sobre béns immobles
Informació publicada el 13 de desembre de 2017