005-2019 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme
Informació publicada el 13 de desembre de 2017