009-2019 Taxa Connexió Xarxa Serveis Públics
Informació publicada el 13 de desembre de 2017