021-2019 Taxa pel subministrament d'aigua
Informació publicada el 14 de desembre de 2017