032-2019 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions
Informació publicada el 14 de desembre de 2017