035-2019 Taxa pe la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif
Informació publicada el 14 de desembre de 2017