036-2019 Preu Públic Aules de Cultura
Informació publicada el 14 de desembre de 2017