Procés selectiu, pel sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.
 • Sistema de selecció
  Concurs oposició lliure.
 • Titulació
  Graduat/llicenciat universitari en Relacions Laborals, Dret Gestió i Administració pública, Psicologia, Administració i direcció d´empreses, o qualsevol altre en l´àmbit de les ciències socials o jurídiques.
 • Tipus de personal
  Grup de classificació A2.
 • Observacions

  A la instància s´adjuntarà:

  a) Document Nacional d´Identitat o del document equivalent dels països de la Unió Europea.
  b) Currículum Vitae, acompanyat dels certificats i títols acreditatius que consideri convenients.
  c) Acreditació dels certificats que avalin tots aquells mèrits que s´al•leguin en el currí-culum.

 • Data fi de presentació d'instàncies
  21/03/2018
 • Documents

  Acta del Tribunal

  Acta tribunal

  Acta tribunal

  Fitxer: Acta_del_Tribunal_01_06_2018_Signada.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 334,71 kB

  Edicte: Llista definitiva, designació de mambres del tribunal i inici de les proves

  Edicte: Llista definitiva d´admesos i exclosos, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans. Designació dels membres del tribunal i inici de les proves.

  Edicte: Llista definitiva d´admesos i exclosos, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans. Designació dels membres del tribunal i inici de les proves.

  Fitxer: 010_EDICTE_llista_definitiva_TRRHH.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 356,65 kB

  Edicte: Llista provisional

  Edicte: Llista provisional d´admesos i exclosos, per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.

  Edicte: Llista provisional d´admesos i exclosos, per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.

  Fitxer: 007_EDICTE_LLISTA_PROVISIONAL_TRRHH.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 286,93 kB

  Edicte: Publicació al DOGC

  Publicació edicte sobre inici i convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans al DOGC.

  Publicació edicte sobre inici i convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans al DOGC.

  Fitxer: 006_EDICTE_AL_DOGC_14_03_2018.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 34,75 kB

  Model normalitzat de sol·licitud

  Model normalitzat de sol·licitud

  Model normalitzat de sol·licitud

  Fitxer: 004_Model_normalitzat_sol_licitud_TRRHH.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 1,37 MB

  Anunci: Publicació BOPB.

  Anunci: Publicació al BOPB, inici, bases i convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.

  Anunci: Publicació al BOPB, inici, bases i convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.

  Fitxer: 005_ANUNCI_BOPB_TRRHH_01_03_2018.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 17
  Mida: 141,49 kB

  Edicte: Bases, inici i convocatòria.

  Edicte: Bases, inici i convocatòria del procés selectiu que té com a finalitat la convocatòria d´un concurs oposició lliure, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.

  Edicte: Bases, inici i convocatòria del procés selectiu que té com a finalitat la convocatòria d´un concurs oposició lliure, per a la cobertura temporal d´una plaça vacant de Tècnic de Recursos Humans.

  Fitxer: 003_EDICTE_TRRHH.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 17
  Mida: 2,33 MB

Informació publicada el 20 de febrer de 2018