Oferta de treball: un/a monitor/a de menjador per a l´escola bressol municipal.
 • Sistema de selecció
  Màxima urgència.
 • Observacions

  A la instància s´adjuntarà:
  a)Còpia del Document Nacional d´Identitat o del document equivalent dels països de la Unió Europea.
  b)Currículum Vitae, acompanyat dels certificats i títols acreditatius que consideri convenients.
  c)Acreditació de l´experiència laboral aportant certificat de vida laboral i contracte de treball, en cas d´experiència en l´empresa privada. I certificat de serveis prestats (Annex I) en el cas d´experiència en l´administració pública.

 • Data fi de presentació d'instàncies
  23/03/2018
 • Documents

  Proposta de contractació:

  Proposta contractació: d´un/a monitor/a de menjador per a l´escola bressol municipal fins a la finalització del curs escolar 2017/18 i la creació d´una borsa per cobrir vacants temporals i/o substitucions de la mateixa categoria o similar que la plaça.

  Proposta contractació: d´un/a monitor/a de menjador per a l´escola bressol municipal fins a la finalització del curs escolar 2017/18 i la creació d´una borsa per cobrir vacants temporals i/o substitucions de la mateixa categoria o similar que la plaça.

  Fitxer: 003_Proposta_de_contractacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 253,19 kB

  Oferta de treball: bases.

  Procés selectiu, pel sistema de màxima urgència per a seleccionar un/a monitor/a de menjador per a l´escola bressol municipal fins a la finalització del curs escolar 2017/18.

  Procés selectiu, pel sistema de màxima urgència per a seleccionar un/a monitor/a de menjador per a l´escola bressol municipal fins a la finalització del curs escolar 2017/18.

  Fitxer: 002_OFERTA_DE_TREBALL_Monitor_a_menjador_escola_bressol.1.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 295,8 kB

Informació publicada el 19 de març de 2018