Pla Especial de Pagaments Tributs

L’Ajuntament ofereix un Pla Especial de Pagament de Tributs, un procediment que de forma gratuīta permet facilitar el pagament dels rebuts municipals.

Si esteu interessats en pagar de manera fraccionada els tributs de carācter periōdic de l'exercici 2020, podeu acollir-vos al "Pla Especial de Pagament". Aquest pagament es realitzarā en deu quotes sense interessos.

Quins tributs es poden fraccionar?

El Pla especial de pagament s’aplica als rebuts de carācter periōdic dels tributs següents:

  • Taxa de guals
  • Taxa d’escombraries
  • Impost sobre béns immobles
  • Taxa del cementiri
  • Taxa animals domčstics

Quan ho puc demanar?

Per acollir-s’hi cal solˇlicitar-ho a l'Oficina d'Atenciķ Ciutadana, a través del Catāleg de Trāmits de l'ajuntament o amb una trucada al servei OAC 360 (930 267 225) fins el 15 de gener del 2020.