Declaració cadastral (annex)
Informació publicada el 27 de febrer de 2007