Compulsa de documents
 • Què és i per a què serveix ?
  Obtenció d'un certificat (compulsa) conforme la fotocòpia d'un document és exactament igual l'original.
 • Qui ho pot demanar ?

  Tothom, sempre que el document a comupulsar hagi estat emès per l´Ajuntament de Vilassar de Dalt o es tracti d'un document d´altres administracions que sigui necessari per tramitar expedients a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
  Per altra tipus de documents, la compulsa l'ha de fer l'ens o administració que ha emès el document a compulsar, per exemple:

  • Compulsa del DNI, a les oficines de la Policia Nacional
  • Compulsa de carnet de conduir o documents de vehicles, a les oficines de Trànsit.
  • ...


  Cal recordar-vos que sempre es pot anar a un Notari a realitzar la compulsa.

 • Quins documents s'han de portar ?

  1. Document original.
  2. Fotocòpia d'aquest mateix document.

 • Quin cost té ?
  Cap.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre.
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2.
 • Quant temps triga la resposta ?
  Immediata.
 • Observacions
  No es compulsen fotocòpies de fotocòpies compulsades. Sempre cal l'original.
Informació publicada el 8 de març de 2007