Devolució de l'impost sobre vehícles en cas de baixa
 • Què és i per a què serveix ?
  Quan el propietari d'un vehícle el dóna de baixa, té dret que se li torni l´import pagat corresponent als trimestres restants de l´any. Per exemple, si la baixa es produeix el mes de setembre tindrà dret que se li retorni una quarta part del rebut.
 • Qui ho pot demanar ?

  El sol·licitant ha de:
  - ser titular d'un vehicle que hagi estat donat de baixa definitiva a la Direcció General de Trànsit.
  - haver pagat l'impost de vehicles de tracció mecànica corresponent.

 • Quins documents s'han de portar ?

  Cal aportar els documents següents:

  1. Presentar la sol·licitud especificant el que es demana.
  2. Justificant de la baixa del vehicle.
  3. Dades bancàries del compte corrent on desitja que se li retorni l'import.
  4. L'original del rebut pagat de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

 • Quin cost té ?
  Cap.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre.
 • Com i on es pot presentar ?

  Presencialment: al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.

 • Quant temps triga la resposta ?
  De 2 a 4 setmanes.
 • Observacions
  El contribuent rebrà la quantitat corresponent per transferència bancària.
Informació publicada el 26 de març de 2007