Solars sense edificar: denúncies sobre el seu estat
 • Què és i per a què serveix ?
  Presentació de denúncies sobre l'estat de solars sense edificar: per deixadesa i manca d'higiene, presència d'escombraries, runa, vegetació, i altres.
 • Qui ho pot demanar ?
  Tothom
 • Quins documents s'han de portar ?

  1. Sol·licitud on s'indiqui:
  - La ubicació exacta del solar
  - La causa que motiva la denúncia

 • Quin cost té ?
  - Si el solar objecte de la denúncia és de propietat municipal, cap.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment o per correu, a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.
 • Quant temps triga la resposta ?
  Menys d'un mes
 • Observacions
  - Si el solar és de propietat privada, l'Ajuntament requereix al titular que el netegi. Si no ho fa en el termini que se li ha indicat, l'Ajuntament el neteja i requereix al titular el pagament de la despesa efectuada
Informació publicada el 24 d'abril de 2007