Queixes, suggeriments i incidències
 • Què és i per a què serveix ?
  Presentació d'una incidència, d'una queixa o d'algun suggeriment sobre qualsevol servei que ofereix l'Ajuntament, o sobre alguna actuació o decisió municipal. Per exemple, qüestions relacionades amb els serveis com l'enllumenat, clavegueres, manteniment de la via pública, neteja viària, recollida de la brossa, recollida dels mobles vells, etc.
 • Qui ho pot demanar ?
  Tothom
 • Quins documents s'han de portar ?

  1. Descripció detallada de l'actuació per la qual es presenta la indència, la queixa o el suggeriment.
  2. Dades personals de qui presenta la incidència, la queixa o el suggeriment.
  3. Telèfons de contacte.
  4. Si la intervenció municipal ho requereix, cal presentar una sol·licitud.

 • Quin cost té ?
  Cap
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment o per correu, a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.
 • Quant temps triga la resposta ?
  El temps de resposta és variable, depèn del contingut de la incidència, de la queixa o del suggeriment.
Informació publicada el 27 de març de 2008