Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
 • Què és i per a què serveix ?
  Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.
 • Qui ho pot demanar ?

  Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa al padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

  Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

 • Quins documents s'han de portar ?
  Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.). La persona interesada ha d'enviar per correu postal a l'ajuntament les fotocòpies de la documentació acreditativa de les dades a modificar.
 • Quin cost té ?
  Cap
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre
 • Com i on es pot presentar ?
  Presencialment: al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la Plaça de la Vila, 2.
 • Quant temps triga la resposta ?
  El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Informació publicada el 27 de març de 2008