Certificat històric d'un domicili
 • Què és i per a què serveix ?

  Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.
  (Nota: el volant demanat per Internet l'haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)

 • Qui ho pot demanar ?

  Qualsevol persona major d'edat que estigui o hagi estat empadronada al municipi, o una persona degudament autoritzada.
  En cas de defunció, un familiar directe del difunt.

 • Quins documents s'han de portar ?

  Document que acrediti la identitat del sol·licitant.
  En cas de demanar-ho per a una tercera persona cal aportar una autorització signada pel sol·licitant i fotocòpia del DNI del mateix, junt a un document que acrediti la identitat del tercer que recull el certificat.

 • Quin cost té ?
  Cap
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre
 • Com i on es pot presentar ?

  Presencialment: al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: seguiu aquest enllaç: Certificat de convivència històric EN LÍNIA

 • Quant temps triga la resposta ?
  72 hores en tenir el certificat a les dependències municipals.
 • Observacions
  Nota: el volant demanat per Internet l'haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.
Informació publicada el 27 de març de 2008