Retirada de vehicles de la via pública
 • Què és i per a què serveix ?
  Comunicat que es fa a l'Ajuntament perquè retiri de la via pública un vehicle abandonat.
 • Qui ho pot demanar ?
  Tothom que ho vulgui fer servir.
 • Quins documents s'han de portar ?

  En cas de tramitar presencialment:
  Sol·licitud, on s'especifiqui que el vehicle compleix alguna de les condicions següents:
  - presenta desperfectes que fan impossible que funcioni.
  - no disposa de plaques de matrícula.
  - presenta una manca de conservació que permet pensar que ha estat abandonat, és impossible moure'l o comporta perill per a la seguretat viària.

 • Quin cost té ?

  Per a la persona que avisa a l'Ajuntament, cap cost.
  Per al propietari del vehicle, el que derivi de la retirada i de l'estada del vehicle al dipòsit municipal.

 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre.
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment o per correu, a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.
 • Quant temps triga la resposta ?
  Depèn de la disposició de terminis i dels mecanismes legals pertinents.
Informació publicada el 5 de maig de 2008