1 Plaça de Caporal interí per Promoció interna de la Policia Local
 • Sistema de selecció
  Promoció interna
 • Titulació
  Subgrup C2 : ESO, graduat escolar, FP 1r grau o equivalent (anterior grup D)
 • Tipus de personal
  Personal funcionari interí
 • Matèries
  Policia local
 • Observacions
  Finalització període presentació instàncies: 01/02/2010
 • Documents

  Bases específiques. Convocatòria:BOP - 17/11/2009 Núm.275

  Convocatòria:DOGC 02/12/2009 Núm.5518

  Modificació bases:BOP 06/01/2010 Núm. 5

  Modificació bases:DOGC 12/01/2010 Núm.5543

  Model d'instància:Instància

  Llista admesos tribunal data proves: Decret 03/03/2010 Núm.222

  Constitució Tribunal:Acta
  Prova català:Acta(2)
  Prova teòrica:Acta(3)
  Prova pràctica:Acta(4)
  Prova psicotècnica:Acta(5)
  Mèrits i final:Acta(6)

 • Lloc de realització de les proves
  La data de les proves serà el dia 25/03/2010  al Museu Municipal de Vilassar de Dalt, C/Marques de Barbarà núm. 9
Informació publicada el 17 de novembre de 2009