Plans especials de pagament
 • Què és i per a què serveix ?

  Té la finalitat de facilitar el pagament fraccionat, en període voluntari, dels tributs de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

  Quins tributs es poden incloure al Pla?
  És aplicable a:
  - IBI
  - Brossa
  - Rústega
  - Guals
  - Cementiri
  - Animals

  Important: Els impostos de Vehicles i Activitats Econòmiques, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt els té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i, és per això, que no es poden incloure en els Plans Especials de Pagament.

  Els rebuts que s’incloguin al vostre Pla especial de pagament seran tots els que vareu pagar l’any passat i podreu excloure els que desitgeu.
  Si es produeix un canvi de titularitat o baixa (per exemple: heu venut la casa o deixeu de fer el Fitness), i aquest s’acredita documentalment el tribut corresponent quedarà exclòs del Pla.

 • Qui ho pot demanar ?

  El titular del rebut o un representant del titular del rebut, amb autorització expressa per escrit i fotocòpia del NIF de la persona titular dels rebuts.

  Qui és el titular del rebut?
  És el propietari que consta al rebut que us envia l’Ajuntament o la vostra entitat bancària. Fixeu-vos, al rebuts d’anys anteriors, a nom de qui s’adrecen.

 • Quins documents s'han de portar ?

  La sol·licitud que podeu descarregar aquí:

  Plans Especials de Pagament

  Plans Especials de Pagament

  Fitxer: pep.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 1,29 MB

 • Quin cost té ?
  Cap
 • En quines dates es pot fer ?
  De l'15 de juny al 30 de desembre de l´any anterior al qual s´hagi d´aplicar el Pla especial de pagament.
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment o per correu, a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.
 • Observacions

  Puc demanar el Pla Especial i a la vegada tenir deutes amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt?
  No. El titular dels rebuts no pot mantenir cap deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió i es compleixin els terminis concedits.

  Quin és l’import mínim per poder sol·licitar el Pla Especial de Pagament?
  La suma de tots els tributs no podrà ser inferior a 300 €.

  Com faig el pagament?
  A la sol·licitud del Pla especial de pagament heu d’indicar un número de compte bancari degut a que les quotes, obligatòriament s'han de domiciliar. Si el canvieu després de fer la sol·licitud, veniu a l’OAC a comunicar-ho mitjançant sol·licitud.

  Quan començo a pagar?
  El dia 1 de febrer passarem la primera quota pel vostre número de compte. Us recomanem que proveïu de fons el vostre compte corrent abans del dia 1 de cada mes.

  Quantes quotes hi ha?
  Són vuit quotes mensuals i dues quotes finals de regularització els mesos d'octubre i novembre.

  Què passa si no pago una quota?
  La manca de pagament donarà lloc a l’anulació del Pla i en conseqüència, a la continuació del procediment recaptatori.

  Més informació al 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat.