Centre de Suport Solidari
Informació publicada el 16 de maig de 2012