Cafè de la Plaça
Informació publicada el 6 de juny de 2012