León González. Fusteria metàl·lica
Informació publicada el 6 de juny de 2012