Serralleria Albert Batallé
Informació publicada el 6 de juny de 2012