Candidatura d'Unitat Popular
  • c/ Sant Joan, 1 bis
  • Correu electrņnic: 
    ciller.colomer@gmail.com
Informació publicada el 8 de juny de 2012