Can Manyer
  • Construcció industrial formada per dues naus rectangulars a dues alçades i coberta a dues vessants conformant un pati central. Adossada a la nau de la dreta destinada a Biblioteca pública trobem la casa del vapor, edifici d´una sola planta destinat a ubicar-hi la màquina de vapor. Inicià les seves activitats el 1881 i hi ha diversos factors que porten a concloure que la nau antiga de la fàbrica seria obra de l´arquitecte Rafael Guastavino. Actualment està en procés de restauració tot el conjunt. Independentment de l´ús que es doni a les naus (biblioteca, habitatge, etc) la visita a aquest element fabril és interessant des del punt de vista arquitectònic i tecnològic.

    Aquest espai es pot visitar dins la ruta Vilassar Industrial

  • can manyer