Anunci d'aprovació dels Comptes generals de 2012
Informació publicada el 8 de juliol de 2013