Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Mercat setmanal. 4t trimestre 2013
Informació publicada el 16 d'octubre de 2013