Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Llar d'infants, menjadors. Setembre 2013
Informació publicada el 8 de novembre de 2013