REGLAMENT D“USOS I CESSIÓ DELS EQUIPAMENTS I MATERIALS MUNICIPALS EN ACTES DE LA COMISSIÓ DE FESTES
Informació publicada el 20 de desembre de 2013