Anunci d'exposició pública del Projecte de renovació, manteniment i adaptació de l'edifici de can Pons, per al trasllat de serveis municipals, elaborat pels Serveis Tècnics.
Informació publicada l'11 de març de 2014