Anunci padrons casal de dia (juny 2014)
Informació publicada el 3 de juliol de 2014