Ecicte: Conveni per a la cessió temporal d'ús d'un terreny destinat a aparcament públic de can Maians
Informació publicada el 17 de juliol de 2014