Anunci de notificacions voluntaries individuals. Quotes urbanització 2014
Informació publicada el 24 de juliol de 2014