Anunci padrons Casald de Dia (setembre 2014)
Informació publicada el 5 d'octubre de 2014