EDICTE. Exposició pública de modificació d'estatuts. La Massa
Informació publicada el 23 de desembre de 2014