Anunci de licitació de concessió administrativa del quiosc de begudes del parc de can Rafart
Informació publicada el 6 de febrer de 2015