Comunicaciˇ prŔvia (Assabentats)
 • QuŔ Ús i per a quŔ serveix ?

  Amb l┤objectiu d┤agilitzar la realitzaciˇ d┤obres de petita entitat (sense necessitat de documentaciˇ tŔcnica), s┤implanta un nou tipus de tramitaciˇ rÓpida i simplificada.
  Les obres podran iniciar-se a partir de la presentaciˇ al registre de l┤imprŔs normalitzat acompanyat del justificant de pagament de la liquidaciˇ provisional; i podran tenir una durada mÓxima d┤un mes.

 • Qui ho pot demanar ?
  El promotor de l'obra o el mateix interessat.
 • Quins documents s'han de portar ?

  InstÓncia formalitzada segons model oficial.

  InstÓncia assabentat d'obres

  InstÓncia assabentat d'obres

  Fitxer: assabentat_v10.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 2
  Mida: 891,45 kB

  Autoliquidaciˇ de tributs amb justificant de pagament.

  Com tramitar:

  1. Presentar instÓncia normalitzada on s’indiqui la finca objecte de la comunicaciˇ prŔvia,  tipus d’obra a realitzar i pressupost.

  2. En el moment de la sol•licitud s’haurÓ de justificar el pagament de la liquidaciˇ provisional.

  3. Es facilitarÓ comprovant de la comunicaciˇ prŔvia de les obres, que ja podran iniciar-se.

  4. Es disposarÓ d’un termini d’un mes per realitzar les obres.

  5. Complert el termini, es realitzarÓ inspecciˇ municipal. Una vegada concloses les obres es comprovarÓ el cost real i es realitzarÓ la liquidaciˇ definitiva que correspongui.

 • Quin cost tÚ ?
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre mentre no afectin a obres p˙bliques o activitats de gran influŔncia.
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment a l'Oficina d'Atenciˇ al CiutadÓ (OAC) situada a la Plaša de la Vila, 2.
 • Quant temps triga la resposta ?
  Un dia.
 • Observacions

  - Tramitaciˇ no vÓlida per obres en edificis singulars o inclosos en el Pla Especial del Patrimoni Arquitect˛nic i Ambiental de Vilassar de Dalt, per obres que requereixen el muntatge de bastides de mÚs d┤una alšada o per obres en elements del Domini P˙blic: voreres, carrers, instal•lacions, mobiliari, etc.

  - L┤Ajuntament de Vilassar de Dalt queda ASSABENTAT de les obres indicades mitjanšant l┤entrada d┤aquest document, i posa en coneixement del comunicant que en qualsevol moment es podrÓ realitzar una inspecciˇ a l┤emplašament on es facin les obres.

  - L┤ocupaciˇ de la via p˙blica amb contenidors o sacs de runa no podrÓ ser superior a 2 m▓ i caldrÓ sol•licitar-ho a l┤Ajuntament.

  - El termini per a executar i finalitzar les obres Ús d┤un mes, a comptar de la data de presentaciˇ de l┤assabentat. Si en aquest termini no s┤ha finalitzat les obres caldrÓ efectuar un nou assabentat.

  - En qualsevol cas abans d┤iniciar les obres o actes d┤˙s del s˛l s┤ha d┤haver fet el pagament de la quota de liquidaciˇ provisional de l┤impost sobre construccions, instal•lacions i obres i taxes corresponents, i haver constitu´t les garanties o dip˛sits exigits per la legislaciˇ urbanÝstica o sectorial, si s┤escau.

Informaciˇ publicada el 3 de desembre de 2015