Defensa Ciutadana
Presentaciˇ

OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA DE VILASSAR DE DALT

Defensor del ciutadÓ

Les queixes s'han de presentar personalment per escrit, per correu postal o per correu electr˛nic adrešades a:

Defensa Ciutadana - Jaume SolÚ Riera
Casal Piferrer
C/ Mestra Viladrosa, 44
08339 Vilassar de Dalt
defensaciutadana@vilassardedalt.cat
Tel. 93 693 14 16

Horari: dimecres de 17.30 a 19.30 h


L'escrit de queixa, que ha d'anar signat, ha de ser clar i concÝs, i ha d' indicar:
• el nom i els cognoms, l' adreša postal, i, si pot ser, el telŔfon de la persona que el formula
• el fet que motiva la queixa i aquelles circumstÓncies que puguin ser d'interŔs
• la peticiˇ concreta que es fa al Defensor del CiutadÓ
• tota la documentaciˇ que pugui servir per aclarir el cas

Per presentar una queixa contra l'administraciˇ municipal s'han d'haver esgotat la vies de reclamaciˇ que l'Ajuntament tÚ previstes en cada cas.
Totes les actuacions sˇn gratu´tes per a les persones que sol•liciten el servei. Les visites i entrevistes amb el defensor es concerten prŔviament.

Com actua?
Un cop rebuda la sol•licitud aquesta Instituciˇ envia un justificant de recepciˇ a la persona interessada i la informa de si la queixa s'ha admŔs o no a trÓmit.
L'admissiˇ a trÓmit significa que la Defensa, desprÚs d'estudiar l'escrit i la documentaciˇ aportada, decideix investigar el cas davant de l'Ajuntament per aclarir les causes del problema i recomanar, recordar o suggerir fˇrmules per solucionar-lo. En qualsevol cas les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.
Si la queixa no s'admet a trÓmit, s'informarÓ la persona interessada per escrit d' aquest fet i se li suggeriran, si s'escau, altres vies perquŔ intenti solucionar el problema.
Les resolucions de la defensora no poden modificar ni anul•lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.
Quan ho demani la persona que subscriu la queixa, es podrÓ acordar la confidencialitat de les dades de carÓcter personal, sense que aix˛ afecti el contingut.
El defensor pot actuar d'ofici, Ús a dir, per iniciativa pr˛pia quan observa que algun fet pot produir una vulneraciˇ dels drets de les persones.