Educació
Presentació

L'ensenyament és un dels pilars bàsics en el creixement personal i de país i una eina indispensable per a la igualtat d'oportunitats dels ciutadans petits i grans. És per aquesta raó que la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt treballa per estendre la perspectiva educadora a tot el poble, per convèncer-lo del seu compromís i la seva responsabilitat en l´educació i formació de les noves generacions
La regidoria d´Educació treballa, des de l´àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius del poble, per l´èxit escolar, l´excel•lència educativa, la innovació pedagògica, la cohesió social, la transició al món del treball, l´extensió del dret a l´educació al llarg de la vida i la construcció d´un model de poble més educador
El nostre Objectiu és gestionar i coordinar tots aquells serveis, plans o projectes relatius a l´educació i a la millora de tots els nivells d´ensenyament que es desenvolupen a Vilassar de Dalt.

Què fem

El Projecte Educatiu de Poble: “Vilassar educa” que té com objectiu prioritari fomentar l´educació més enllà dels àmbits formals i treballar per convertir els actes del poble en oportunitat educativa

  1. Organitzar i coordinar tots els serveis que, en l´àmbit de l´educació, té creats o creï el municipi.
  2. Dirigir, supervisar i controlar la Llar d´Infants
  3. Gestionar, organitzar i vetllar per l´escolarització de caràcter obligatori
  4. Cooperar amb l´Administració de la Generalitat en el manteniment dels centres educatius públics