Regidoria de Territori
Presentació

Benet OlivaRegidor: Benet Oliva i Ricós

Àrea: Territori

Adreça: Ajuntament. Plaça de la Vila, 1.

A/e: olivarb@vilassardedalt.cat

Horari:  visites concertades

Tel. 93  753 98 22


Competències de la regidoria

  • Planificació i ordenació del territori i de les edificacions.
  • Llicències i disciplina urbanístiques.
  • Seguiment de les Juntes de Compensació.
  • Catàleg i gestió del Patrimoni.Gestió del PAES i desenvolupament de l´Agenda 21.
  • Recursos hídrics i salubritat de l´aigua.
  • Gestió de residus i recollida selectiva.
  • Activitat innòcues i classificades. Control d´aliments i begudes. Control de plagues.
  • Servei mancomunat de deixalleria.
  • Servei d´animals de companyia. Gestió del refugi municipal. Relacions amb les associacions protectores d´animals.
  • Consorci Parc Serralada Litoral.
Estructura