Defensa Ciutadana

Què és i per a què serveix la defensora ciutadana?

defensa ciutadana

defensa ciutadana


OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA DE VILASSAR DE DALT

Les queixes s'han de presentar personalment per escrit, per correu postal o per correu electrònic adreçades a:

Defensa Ciutadana - Xaro Mariscal
C/ Mestra Viladrosa, 11
08339 Vilassar de Dalt
defensaciutadana@vilassardedalt.cat
Es pot demanar cita al telèfon Tel. 93 693 14 16

L'escrit de queixa, que ha d'anar signat, ha de ser clar i concís, i ha d' indicar:
• el nom i els cognoms, l' adreça postal, i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula,
• el fet que motiva la queixa i aquelles circumstàncies que puguin ser d'interès,
• la petició concreta que es fa a la Defensora del Ciutadà,
• tota la documentació que pugui servir per aclarir el cas.

Per presentar una queixa a la defensora ciutadana contra l'Administració municipal s'han d'haver esgotat la vies de reclamació que l'Ajuntament té previstes en cada cas.
Totes les actuacions són gratuïtes per a les persones que sol•liciten el servei. Les visites i entrevistes amb la defensora es concerten prèviament.

Com actua?
Un cop rebuda la sol•licitud aquesta Institució envia un justificant de recepció a la persona interessada i la informa de si la queixa s'ha admès o no a tràmit.
L'admissió a tràmit significa que la Defensa, després d'estudiar l'escrit i la documentació aportada, decideix investigar el cas davant de l'Ajuntament per aclarir les causes del problema i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-lo. En qualsevol cas les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.
Si la queixa no s'admet a tràmit, s'informarà la persona interessada per escrit d' aquest fet i se li suggeriran, si s'escau, altres vies perquè intenti solucionar el problema.
Les resolucions de la defensora no poden modificar ni anul•lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.
Quan ho demani la persona que subscriu la queixa, es podrà acordar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, sense que això afecti el contingut.
La defensora pot actuar d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia quan observa que algun fet pot produir una vulneració dels drets de les persones.

 
 
 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web