Portada:Avís legal
Avís legal

Drets de la propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Està autoritzat l´ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.

No s´autoritza en cap cas:
- La presentació d´una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertany a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt per mitjà de “framing”.
- La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt mitjançant “in line linking”.
- L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt conforme les disposicions vigents.

Protecció de dades de caràcter personal

Alguns formularis del web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, en seccions com Tràmits, sol·liciten als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través del web, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.


L'usuari pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD.

Per l'exercici d'aquest drets, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament i indicar l'assumpte Tutela de Drets LOPD:

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Plaça de la Vila, 1
08339 Vilassar de Dalt
comunicacio@vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web