Portada:Actes objecte de revisió en via administrativa
Actes objecte de revisió en via administrativa
Els actes administratius que hagin estat revisats per ser nuls, lesius per a l´interès públic o hagin estat revocats o rectificats per errors, o bé recorreguts en via administrativa, amb l´adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

Resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l'assistència a la Llar d'Infants Municipal.

Resolució al·legacions presentades contra l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la Llar d'Infants Municipal

Resolució al·legacions presentades contra l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la Llar d'Infants Municipal

Fitxer: Resolucio_al_legacions_presentades_contra_l_aprovacio_provisional_de_la_modificacio_de_l_Ordenanca_Llar_d_Infants_Municipal._.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 13
Mida: 141,33 kB

Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2017, per transferència de crèditentre aplicacions de despeses de diferents àrees de despesa.

Modificació del pressupost 2017, per transferència de crèdit

Modificació del pressupost 2017, per transferència de crèdit

Fitxer: Modificacio_del_pressupost_2017_per_transferencia_de_credit_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 141,06 kB


Desestimar petició de suspensió del termini per interposar recurs contra l’acord plenari de 29 de juny sobre suspensió de llicències presentada per instància amb entrada E2017005457 al Registre General.
 

Desestimar petició de suspensió del termini per interposar recurs contra acord de ple de 29 de juny

Desestimar petició de suspensió del termini per interposar recurs contra acord de ple de 29 de juny

Fitxer: Desestimar_peticio_de_suspensio_del_termini_per_interposar_recurs_contra_l_acord_plenari_de_29_de_juny_sobre_suspensio_de_llicencies.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 78,16 kB


Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal PDeCat contra l'acord d'encomana de gestió de la neteja d'edificis municipals a VISERMA, SLU.
 

Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal PDeCat contra l'acord d'encomana de gestió de la neteja d'edificis municipals a VISERMA

Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal PDeCat contra l'acord d'encomana de gestió de la neteja d'edificis municipals a VISERMA

Fitxer: Resolucio_del_recurs_de_reposicio_del_PDeCat_contra_encomana_de_gestio_de_la_neteja_d_edificis_municipals_a_VISERMA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 87,38 kB


Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. (juny 2017)

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.

Fitxer: rad79D45_A20170000200005_2.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 108,86 kB


Recurs de reposició de CiU al Pla de Viabilitat

Recurs reposició CIU pla viabilitat

Recurs reposició CIU pla viabilitat

Fitxer: Recurs_reposicio_CIU_pla_viabilitat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 333,92 kB

Resolució de recurs de reposició interposat per CiU referit a l'adquisició directa de béns i drets del sector Vallmorena

Recurs reposicó CIU Vallmorena

Recurs reposicó CIU Vallmorena

Fitxer: rad29279.A20170000080005_3.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 128,96 kB

Resolució de recurs de reposició interposat per CiU en contra l'adquisició directa de la nau de Can Robinat

Resolució recurs de reposició CIU Can Robinat

Resolució recurs de reposició CIU Can Robinat

Fitxer: radF9D7D.A20170000080005_2.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 129,38 kB

Resolució de recurs de reposició interposar per CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016

Resolució recurs de reposició CiU aprovació Pressupost 2017

Resolució recurs de reposició CiU aprovació Pressupost 2017

Fitxer: rad941E9.A20170000080005_1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 97,99 kB

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web