www.vilassardedalt.org
Notícies

Aplicació incidència via públicaL'Ajuntament de Vilassar de Dalt té disposició de la ciutadania un canal de comunicació, àgil i eficaç, a través del qual es poden posar en coneixement del consistori les incidències que es puguin produir a l'espai públic. La comunicació s´ha de fer a través d'una aplicació disponible tant per a telèfons amb el sistema operatiu Android com per a iPhone.

Aquesta eina serveix, d’una banda, per millorar l'eficàcia de la detecció i gestió de les incidències, i de l'altre, per donar a conèixer a la ciutadania les actuacions i treballs que s'estan fent a la via pública.

El sistema permetrà canalitzar, gestionar i agilitzar la resolució del conjunt de petites incidències relatives a les següents tipologies:


-          Paviment (desperfectes en calçada o voreres)

-          Mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jocs infantils, ... )

-          Enllumenat públic (fanal trencat, lluminària que no funciona, ...)

-          Serveis (pal companyia, xarxa deficient, ...)

-          Senyalització vària (senyal vertical trencada o caiguda, ... pintura viària esborrada, ...)

-          Jardineria (arbre en mal estat, branca caiguda, ...  )

-          Abocaments (residus en sòl públic)

-          Neteja viària (brutícia acumulada, ...)

-          Recollida residus (contenidor trencat, ple, ...)

El ciutadà que utilitzi aquest mitjà per comunicar-se amb l’ajuntament pot veure, des de l’aplicatiu, l’estat de les seves incidències podent-se comunicar en qualsevol moment amb l’ajuntament i saber com es resol la incidència. Així mateix, també podrà visualitzar sobre mapa la ubicació tant de les seves incidències com de les comunicades per altres usuaris o pel propi ajuntament.

Aplicació incidència via pública

Aplicació incidència via pública

Aplicació incidència via pública

Aplicació incidència via pública

A aquesta aplicació se li suma una nova eina informativa que permet consultar els treballs més importants que es fan diàriament a la via pública. És tracta d’un plànol del municipi on, mitjançant uns marcadors de colors, s’indica quines actuacions hi ha previstes (vermell), quines estan en curs (blau) i quines ja han finalitzat (verd).   

Podeu consultar el plànol en aquest enllaç.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNCIONAMENT DE L'APLICACIÓ

QR Attend apple

codi QR android app incidències


Descarregat l'aplicació per iOS Descarregat l'aplicació per Android


Instal·lació mòbil:

1. Descarregar l’aplicació fent clic al botó “DESCARREGAR APLICACIÓ”.
2. Instal·lar l’aplicació en el seu dispositiu mòbil.
3. Registre de l’usuari. Introduir correu electrònic i enviar.
4. Rebrà un correu amb el nom d’usuari i la contrasenya per poder accedir.
5. Fer clic a la icona attend, en el seu dispositiu i introduir l’usuari i contrasenya.

Ús de l’aplicació:

El procés de creació de la incidència, un cop instal·lada l’aplicació, només requereix dels següents passos:

Assumpte: breu text fent referència a la incidència i la ubicació
Tipologia: seleccionar dins menú desplegable

Imatge: afegir imatge (feta al moment o feta amb anterioritat)
Ubicació: automàtica en cas d’afegir imatge (requereix activar geolocalització)
Comentaris: si s’escau

Finalment prémer el botó “Enviar”

 

 

 

 

Informació publicada el 17 de març de 2017