www.vilassardedalt.org
Notícies

La Fundació Humana ha recuperat 23.309 kg de tèxtil usat a Vilassar de Dalt durant l'any 2017. Aquestes donacions representen un augment del 2,31% respecte l’any 2016 (22.783 kg). Aquest fet confirma la confiança de la ciutadania per un model de gestió del residu tèxtil amb finalitat social.

La Fundació Humana és una organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper. Durant l'any passat, la fundació va recuperar 23.309 kg de tèxtil usat a Vilassar de Dalt. Aquestes donacions representen un augment del 2,31% respecte l’any 2016 (22.783 kg). Aquest fet confirma la confiança de la ciutadania per un model de gestió del residu tèxtil amb finalitat social.
La roba recollida procedeix dels cinc contenidors que Humana té al municipi on s'hi pot dipositar roba, calçat, complements i tèxtil de la llar que ja no s’utilitzi. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans. L’objectiu de la Fundació és que la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus.

contenidor HumanaHumana

Després de l'orgànica, els envasos i plàstics, el paper i el cartró, i el vidre, el residu tèxtil és la cinquena fracció que més generen els catalans i la que presenta el percentatge de valorització més alt (per sobre del 90%). No obstant això, només una de cada 10 peces que ja no volem té una segona vida; a la resta no se li dóna un tractament apropiat cosa que n’impossibilita el reaprofitament. D'aquí la importància de conscienciar la ciutadania de la necessitat de la recollida selectiva.

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l'estalvi de recursos, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Redueixen els residus en els dipòsits controlats i en les plantes incineradores, així com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l'emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea. En aquest sentit, les més de 23 tones recollides el 2017 a Vilassar representen un estalvi de 73 tones de CO2 a l’atmosfera.

Font: Fundació Humana.

Informació publicada el 22 de febrer de 2018