www.vilassardedalt.org
Notícies
La Comissió de Festes convoca, de nou, un concurs per escollir el cartell de la propera Festa Major dels Sants Genís. Fins al 31 de maig a les 14 h hi ha temps per entregar els treballs a l´OAC (Plaça de la Vila, 1).

concurs cartell FMBases per a participants:

- Concurs obert a tothom en què es presentarà una única obra original i inèdita.
- Format Din-A4, presentat de manera centrada sobre suport de cartolina blanca Din-A3.
- El cartell ha de tenir relació amb la Festa Major i ha d’incloure el lema: “FESTA MAJOR DELS SANTS GENÍS – VILASSAR DE DALT, DEL 24 AL 27 D’AGOST”.
- Les obres es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ser impresa en quadricromia. No s’admeten tintes metal•litzades ni fluorescents ni tampoc relleus o volums enganxats.
- La Comissió de Festes es reserva els drets de reproducció de l’obra guanyadora i de les seves adaptacions, que seran cedides en exclusiva pel seu autor/a.
- El premi pot quedar desert si el jurat ho considera adient. Aquest òrgan estarà format per membres designats per l’organització, els quals no es podran presentar al concurs.
- La primera selecció de cartells es farà mitjançant votació popular. Les obres NO HAN D’ANAR SIGNADES. El concursant ha de presentar l’obra dins d’un sobre sota pseudònim. A part, ha d’incloure un sobre tancat amb el mateix pseudònim, i a l’interior les dades reals del participant: nom, adreça, telèfon i DNI.  
- La data límit de lliurament de l’obra serà el 31 de maig a les 14 h a l’OAC (Plaça de la Vila, 1). Les obres no premiades restaran a disposició dels seus autors la segona quinzena de juny a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
- El veredicte es farà públic el dia de la Festa Contra el Càncer, el primer cap de setmana de juny.
- El premi és de 100 euros en efectiu en cas d’un adult i un premi valorat en aquesta quantitat en cas de menors. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Informació publicada el 14 de maig de 2018